Nama Terpanjang


Guru : Nama kamu siapa?
Taufik : Nama saya Taufik bu,
Guru : Nama panjang kamu?
Taufik : Nama panjang saya …

Wabillahi TAUFIK-wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Guru : @$%&#^%
___
Guru : Nama kamu siapa?
Dian : Nama saya BKBKBDB DIAN bu,
Guru : Nama panjang kamu?
Dian: Nama panjang saya …

Berakit-rakit Ke hulu Berenang-renang Ke tepian, Bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang kemu DIAN..

Guru : @$%&#^%

Iklan