Senyum-Nya


Senyuman-Nya

Menggugah…

Membangunkan aku dari buta

Menghantamkan masalah jadi asa

Aliran air menyengaja

Mendarah bak cahay

Lantaran senyuman-Nya

Menggugah…

Membangkitkan kesah bermakna

Menjarah melewati raga

Dan senyuman-Nya

Menterang di pucuk jiwa

Iklan