MM


Hidup tata krama mengajarkan kita berlaku santun.
Berada di atas tidak menghina yang bawah, berada di bawah, tidak menjilat atasan. Memperbaiki diri sendiri tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain.
Sebagaimana berfikir orang lain melakukan juga, terhadap seorang kepada yang lain.

Diantaranya ada lima macam jalan tata susila.
– antara raja dan hulubalangnya ( atasan dan bawahan ),
– antara orang tua dan anaknya,
– antara suami dan isterinya,
– antara kakak dan adiknya, dan
– antara sahabat dengan handai taulannya.

Untuk melaksanakan tata susila terdapat tiga dasar kebajikan, dalam
– pengertian ( kesadaran ),
– welas asih, &
– gagah berani.

( P Faiha )

Iklan