MASA REMAJA


MASA REMAJA adalah masa dibangunnya semua kualitas pribadi yang menghebatkan masa depan.

Tetapi, masa remaja adalah juga MASA YANG GELISAH dengan keinginan untuk mandiri, yang beresiko mengabaikan yang penting dan mengutamakan yang mudah dan menyenangkan saja.

Orang muda yang cepat ikhlas menjadikan dirinya bernilai, akan cepat berjaya …tanpa harus menjadi tua dulu.

CEPAT IKHLAS = CEPAT BERJAYA

Iklan